Làm cách nào để khởi động lại dịch vụ trên VPS

 

Để khởi động lại các dịch vụ trên VPS bạn có thể tham khảo một số cách dưới đây của iNET.

1- Khởi động lại với WHM

  • Đăng nhập vào WHM.
  • Điều hướng tới Khởi động lại Dịch vụ.

 Làm cách nào để khởi động lại dịch vụ trên VPS

  • Nhấp vào dịch vụ mà bạn muốn khởi động lại.
  • Nhấp vào Có khi được nhắc.

 Làm cách nào để khởi động lại dịch vụ trên VPS

2. Khởi động lại dịch vụ với SSH

Đăng nhập vào VPS của bạn như là người dùng gốc trong cú pháp:

Ssh -l root IP_address -p port_number

Chạy lệnh sau để khởi động lại các dịch vụ trong Redhat / CentOS, chạy:

service service_name restart

Ví dụ:

service httpd restart

Đối với Ubuntu / Debian, chạy:

/etc/init.d/service_name restart

Ví dụ:

/etc/init.d/httpd restart

Thao tác này sẽ khởi động lại dịch vụ.

Như vậy là đã xong- chúc các bạn thành công.

Mời các bạn tham khảo thêm: Ý nghĩa và tầm quan trọng của vps hosting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *