Internet có 367,3 triệu lượt đăng ký tên miền vào cuối quý II năm 2021

RESTON, Va .– ( BUSINESS WIRE ) – VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), nhà cung cấp toàn cầu về dịch vụ đăng ký tên miền và cơ sở hạ tầng internet, hôm nay đã thông báo rằng quý 2 năm 2021 đã kết thúc với 367,3 triệu lượt đăng ký tên miền trên tất cả các tên miền cấp cao nhất (TLD), tăng 3,8 triệu lượt đăng ký tên miền, tương đương 1,0% so với quý đầu tiên của năm 2021. Lượt đăng ký tên miền đã giảm 2,8 triệu, tương đương 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

TLD .com và .net có tổng cộng 170,6 triệu lượt đăng ký tên miền trong cơ sở tên miền vào cuối quý 2 năm 2021, tăng 2,6 triệu lượt đăng ký tên miền, tương đương 1,5% so với lần đầu tiên. quý của năm 2021. TLD .com và .net đã có mức tăng tổng hợp 8,5 triệu lượt đăng ký tên miền, tương đương 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, cơ sở tên miền .com có ​​tổng số 157,0 triệu lượt đăng ký tên miền và cơ sở tên miền .net đạt tổng số 13,6 triệu lượt đăng ký tên miền.

Tổng số đăng ký tên miền .com và .net mới đạt 11,7 triệu vào cuối quý 2 năm 2021, so với 11,1 triệu đăng ký tên miền vào cuối quý 2 năm 2020.

Verisign xuất bản Bản tóm tắt ngành công nghiệp tên miền để cung cấp cho người dùng internet trên toàn thế giới các nghiên cứu thống kê và phân tích và dữ liệu về ngành tên miền. Thông tin tóm tắt về ngành tên miền cho quý 2 năm 2021, cũng như các báo cáo trước đó, có thể lấy tại verisign.com/dnib .

Về Verisign

Verisign, một nhà cung cấp toàn cầu về dịch vụ đăng ký tên miền và cơ sở hạ tầng internet, cho phép điều hướng internet cho nhiều tên miền được công nhận nhất thế giới. Verisign cho phép bảo mật, ổn định và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng và dịch vụ internet chính, bao gồm cung cấp dịch vụ bảo trì vùng gốc, vận hành hai trong số 13 máy chủ gốc internet toàn cầu, đồng thời cung cấp dịch vụ đăng ký và độ phân giải có thẩm quyền cho các miền cấp cao nhất .com và .net, hỗ trợ phần lớn thương mại điện tử toàn cầu. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc được cung cấp bởi Verisign, vui lòng truy cập verisign.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *