Tên miền không hợp lệ cho khóa trang web recaptcha

1. Ví dụ về lỗi “Tên miền không hợp lệ cho khóa trang web recaptcha”

Trong From html của tôi, có:

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="my public sitekey here"></div>

Nhưng khi tôi tải, form gặp lỗi này:

LỖI: Tên miền không hợp lệ cho khóa trang web

 

2. Cách sửa lỗi “Tên miền không hợp lệ cho khóa trang web recaptcha”?

Cách 1:

Nếu bạn thay đổi tên miền trang web của mình thì hãy thêm tên miền đó vào khóa hiện tại (không cần thiết phải tạo một tên miền mới) và lưu nó.

https://www.google.com/recaptcha/admin#list

nhưng google recapture có một số dữ liệu trên trình duyệt. Xóa chúng sau đó nó sẽ hoạt động với tên miền mới của bạn.

Cách 2:

Truy cập https://www.google.com/recaptcha/admin và nhấp vào tên miền và sau đó đi đến cài đặt >>Tắt tùy chọn bên dưới Xác thực tên miền Xác minh nguồn gốc của giải pháp reCAPTCHA

nhấp vào lưu và captcha bắt đầu làm việc.

Có lẽ chúng liên quan đến cách thiết lập máy chủ. Tôi đang sử dụng dịch vụ lưu trữ chia sẻ và vừa được chuyển mà không cần thông báo từ Liquidweb sang Deluxehosting (vì trước đây đã bán lưu trữ chia sẻ của họ cho dịch vụ lưu trữ sau).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *