Bảo vệ dữ liệu và sao lưu toàn bộ cPanel VPS/ Sever như thế nào?

Mọi dữ liệu đều phải được bảo mật, kể cả mọi thông tin cá nhân cũng thế. Điều đó giúp bảo vệ được doanh nghiệp cũng như khách hàng của họ luôn luôn được an toàn và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Sau đây iNET sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu khôi phục dữ liệu khi sử dụng dịch vụ máy chủ ảo của chúng tôi.

1. Hướng dẫn

1. Truy cập vào bảng quản trị cPanel dành cho VPS/Server tại địa chỉ http://IP:???? (???? là dải iP của chúng tôi cấp cho khách hàng sau khi đăng ký dịch vụ)

2. Click vào Backup –> Legacy Backup Configuration. Cấu hình theo thông số như sau:

  • Backup Status: Enabled (bật tính năng Backup)
  • Backup Interval: chọn Daily, Weekly hoặc Monthly tùy nhu cầu (nếu dữ liệu quan trọng và cập nhật hàng ngày thì chọn Daily, dữ liệu ít cập nhật thì lựa chọn Weekly hoặc Monthly)
    Days to Run Backup: lựa chọn ngày để Backup
Bảo vệ dữ liệu và sao lưu toàn bộ cPanel VPS/ Sever như thế nào?
  • Incremental Backup: Disabled (tắt tính năng “Chỉ backup những gì thay đổi”
  • Backup Accounts: Enabled (bật tính năng backup tất cả các tài khoản)
  • Compress Account Backups: Enabled (bật tính năng nén lại file backup
  • Backup Configuration Files: Enabled (backup các file cấu hình)
  • Backup SQL Databases: Per Account and Entire MySQL Directory (backup cơ sở dữ liệu từng tài khoản và toàn bộ thư mục MySQL)
Bảo vệ dữ liệu và sao lưu toàn bộ cPanel VPS/ Sever như thế nào?

3. Cấu hình thư mục chứa backup, sau đó bạn nhấn Save để hoàn tất.

Backup Destination: chọn thư mục chứa backup

Bảo vệ dữ liệu và sao lưu toàn bộ cPanel VPS/ Sever như thế nào?

Lưu ý: sau khi quá trình backup hoàn thành, bạn hãy truy cập vào thư mục chứa file backup để tải về và save lại bản riêng để đề phòng mất mát.

Xem thêm: Tìm hiểu về máy chủ ảo – thực tế máy chủ ảo là như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *